مبلغ حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۹


در

مبلغ حد نصاب معاملات کوچک و متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۹

هیئت وزیران در جلسه 1399/02/03به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳-  در سال ۱۳۹۹ (۹۹)به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

حدنصاب معاملات 1399 + جدول 5 سال متوالی اخیر

حدنصاب معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م

حدنصاب معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م در 5 سال اخیر
ردیف سال مبلغ(ریال) درصد مبنای معاملات- ریال
1 1399 22,500,000 5% 450,000,000
۲ ۱۳۹۸ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ ۵% ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰
۳ ۱۳۹۷ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ۵% ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ ۱۳۹۶ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵% ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ ۱۳۹۵ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰% ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

* با توجه به حد نصاب تعیین شده در سال 1399، مبلغ معاملات تجمیعی برای گزارشات فصلی در این سال برابر با ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک است. در نهایت این مبلغ (22,500,000 ریال) است.

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

موضوعات مالیاتی

حد نصاب معاملات فصلی ماده 169 مکررحد نصاب معاملات کوچکماده 169 مکررمبلغ حد نصابمبلغ حد نصاب معاملات کوچکمبلغ حد نصاب معاملات کوچک و متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۹

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab