سوال
من یکی از کارمندانم را پس از اینکه کار تمام شد به جهت حسن همکاری و از روی دلسوزی برای چند ماه بدون اینکه برایم کار کند، بیمه کردم. الان ایشان برای این مدت به اداره کار شکایت کرده و ...
در حال بررسی 0
قانون کار و تامین اجتماعی 1 هفته 1 پاسخ 14 دیده شده 0

سوال
من یکی از کارمندانم را پس از اینکه کار تمام شد به جهت حسن همکاری و از روی دلسوزی برای چند ماه بدون اینکه برایم کار کند، بیمه کردم. الان ایشان برای این مدت به اداره کار شکایت کرده و ...
در حال بررسی 0
قانون کار و تامین اجتماعی 1 هفته 1 پاسخ 14 دیده شده 0

چیزی یافت نشد