استاندارد حسابداری پیمانهای بلندمدت

Placeholder

استاندارد حسابداری شماره 9 (حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌   فهرست‌ مندرجات‌   شماره ‌بنـد ·      مقدمـه‌ 1 ·      دامنه‌ كاربرد 2 ·      تعاريف‌ 3 ·      تجزيه‌ و تركيب‌ پيمانها 6 – 4 ·      درآمد پيمان‌ 11 – 7 ·      مخارج‌ پيمان‌ 17 – 12 ·      شناخت‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ پيمان‌ 25 – 18 ·      ساير ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ شناخت‌ اقلام‌ مرتبط‌ با پيمان‌ ... ادامه مطلب
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab