نحوه محاسبه عیدی سال 1399


در

مبانی محاسبه:

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار، تمامی کارگران و کارمندانی که به شکل قرارداد دائم و یا موقت مشمول قانون کار هستند، از ابتدای سال 1399، حداقل مبلغ 809ر636 ریال به عنوان حق دستمزد روزانه دریافت خواهند کرد.

برای آنکه بتوانید مبلغ عیدی سال ۹۹ را محاسبه کنید، در اولین قدم باید بتوانید کف و سقف عیدی سال ۹۹ خود را محاسبه کنید. طبق مصوبه شورای عالی کار، همه شرکت‌های مشمول قانون کار باید به ازای یک سال کار، به کارکنان خود حداقل معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد را به عنوان حداقل عیدی و ۹۰ روز آخرین دستمزد را به عنوان حداکثر عیدی پرداخت کنند. این جمله به این معنی است که میزان عیدی کارکنان نباید از ۶۰ روز دستمزد کمتر باشد و از ۹۰ روز دستمزد نیز بیشتر نشود.

محاسبه حداقل مبلغ عیدی سال ۱۳۹۹:

برای محاسبه حداقل عیدی سال ۹۹ ( یا همان کف عیدی ۹۹)، باید میزان دستمزد روزانه را در فرمول زیر قرار دهیم:

حداقل عیدی سال ۹۹ = ۶۰ x حداقل دستمزد روزانه

اگر عدد 809ر636 ریال را در این فرمول جایگذاری کنیم، به عدد حداقل عیدی سال ۹۹ خواهیم رسید:

به این ترتیب، حداقل عیدی سال ۹۹ برابر با  540ر208ر38 ریال خواهد بود

محاسبه حداکثر مبلغ عیدی سال ۱۳۹۹:

حداکثر عیدی سال ۹۹ یا سقف عیدی سال ۹۹ چقدر است؟
طبق مصوبه شورای عالی کار، مبلغ عیدی هر یک از کارکنان(کارگران) در پایان سال نباید از معادل ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه همان سال تجاوز کند.

بنابراین برای محاسبه سقف عیدی سال ۹۹ از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

حداکثر عیدی سال ۹۹ = ۹۰ x حداقل دستمزد روزانه

حال، اگر دوباره مبلغ 809ر636 ریال را در فرمول بالا جایگذاری کنیم، به مبلغ سقف عیدی سال ۹۹ خواهیم رسید:

به این ترتیب، حداکثر عیدی سال ۹۹ برابر با 810ر312ر57 ریال خواهد بود.

 

لازم به توضیح است برای اشخاصی که در طول سال به طور کامل در شرکت یا موسسه مشغول به کار نبوده اند به تناسب زمان حضور به آنان عیدی تعلق می گیرد.

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

موضوعات حسابداری

حداقل دستمزد روزانهحداقل عیدیحداکثر مبلغ عیدی سال ۱۳۹۹سقف عیدیعیدی ۱۳۹۹عیدی چگونه حساب می شود؟عیدی چگونه محاسبه می شود؟عیدی کارکنانعیدی کارگرانعیدی کارگران چگونه محاسبه می شود؟عیدی و سنواتفرمول محاسبه عیدی سال ۱۳۹۹فرمول محاسبه عیدی کارگرانمبلغ عیدی سال ۱۳۹۹مبلغ عیدی کارگران در سال ۱۳۹۹مبنای محاسبه عیدیمحاسبه حداکثر مبلغ عیدی سال ۱۳۹۹محاسبه سقف عیدیمحاسبه عیدیمحاسبه عیدی سال ۱۳۹۹محاسبه کف عیدیمصوبه شورای عالی کارنحوه محاسبه عیدینحوه محاسبه عیدی 1399نحوه محاسبه عیدی ۹۹نحوه محاسبه عیدی کارگران در سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab