تنها با وارد کردن کد پرسنلی، فیش حقوقی را تهیه نمایید!


در

تنها با وارد کردن کد پرسنلی، فیش حقوقی را تهیه نمایید!

سلام کاربر عزیز، امروز تصمیم گرفتیم قوانین کار را به زبانی ساده برای شما بیان کنیم تا محاسبه حقوق و دستمزد را به راحتی انجام دهید و بتوانید فیش حقوقی در اکسل طراحی نمایید. شاید بارها قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد را دیده باشید ولی حتی یکبار هم آن را به‌طور کامل مطالعه نکردید همین موضوع باعث بروز مشکلاتی برای شما می‌گردد پیشنهاد من به شما حسابدار عزیزی که تازه وارد بازار کار شده‌اید این است یکبار با توجه کامل قوانین را مطالعه نمایید و حتی الامکان با دانسته های خود یک فیش حقوقی در اکسل طراحی نمایید با این کار علاوه بر افزایش یادگیری می توانید خود را از بسیاری از موانع برهانید.

تعریف مزد

مزد عبارت است از وجوه نقد یا غیر نقد یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. اگر مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار یا محصول باشد، کارمزد و چنان چه بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.

حقوق پایه (حقوق مبنا)

حقوقی است که با رعایت قانون کار برای کارگران رسمی( و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر قانون کار نباشد )برای کارگران قراردادی برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می‌شود.

نکته: در ماههای ۳۱ روزه، حقوق و مزایا باید بر اساس ۳۱ روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

یک نمونه فیش حقوقی

فیش حقوقی

مدت کار

مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. ساعات کار موظف کارگران نباید از ۸ ساعت در شبانه روز تجاوز کند. البته کارفرما با توافق کارگران یا نمایندگان قانونی آنها می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها بیشتر از این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت بیشتر نشود. ( ساعت کار موظف در هفته برای هر دو بخش دولتی و غیر دولتی یکسان است).

نکته: در مشاغل سخت و زیان آور و زیر زمینی، ساعات کار موظف نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

میزان ساعت کار موظف کارگر در هر روز

به طور متوسط میزان ساعت کار موظف کارگر در هر روز کاری معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه یعنی ۷/۳۳ ساعت خواهد بود.

ساعت ۷.۳۳=۴۴/۶.

کار مختلط

کارهایی هستند که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی در شب واقع شود. در کارهای مختلط، ساعاتی که در شب واقع می گردد مشمول ۳۵ درصد فوق العاده شب کاری می‌گردد.

کار نوبتی

عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد و نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود. کارگرانی که در طول ماه به طور نوبتی کار می کنند و نوبت های کارشان در صبح و عصر واقع شود ۱۰ درصد و چنان چه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵ در صد و در صورتی که نوبت ها در صبح و عصر و شب باشد ۲۲/۵ درصد علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهند‌ کرد.

نکته: در کارهای نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و یا ۴۴ ساعت در هفته بیشتر شود ولی جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر شود.

اضافه کاری

انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار اضافه کاری نام دارد.  ارجاع کار اضافی به کار گرانی که کار شبانه یا کار سخت و زیان آور و زیر زمینی انجام می‌دهند ممنوع است.

در سایر مشاغل ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط زیر مجاز است:

الف) موافقت کارگر،     ب)  پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی برای یک ساعت اضافه کار.

عیدی و پاداش 

نکته : کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان در پایان هر سال نبایستی از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

حداقل دستمزد روزانه × ۶۰ = حداقل عیدی و پاداش آخر سال

حداقل دستمزد روزانه × ۹۰ = حداکثر عیدی و پاداش آخر سال

سنوات خدمت طبق کدام قانون به کارگران پرداخت می‌شود؟

طبق ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما باید به کارگری که مطابق قرارداد، یک‌ سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

طبق مستندات جدید برای محاسبه سنوات خدمت کارگران مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، به عبارتی مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه  مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها در محاسبه حق سنوات لحاظ می‌گردد.

فوق العاده ماموریت

 • فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.
 • در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی تأمین وسیله یا هزینه رفت و برگشت و همچنین تأمین غذا و محل مناسب برای توقف شبانه در صورت ضرورت و یا هزینه آن به عهده کارفرما یا اداره متبوع خواهد بود.

شرایط پرداخت حق اولاد (عائله مندی)

 1. کارگر حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز را داشته باشد.
 2. به فرزندان تا ۱۸ سال، حق اولاد تعلق می گیرد. برای فرزندان بالای ۱۸ سال چنانچه صرفا به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا طبق نظریه کمسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند حق اولاد تعلق می گیرد.

به چند فرزند حق اولاد و کمک عائله مندی تعلق می گیرد؟

در ابتدا برابر با این قانون به حداکثر ۲ فرزند تعلق می گرفت. اما در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از ۱۳۹۲/۰۴/۲۹، محدودیت تعداد فرزندان حذف شده و به تمام فرزندان حق اولاد یا کمک عائله مندی تعلق می گیرد.

مبلغ حق اولاد و کمک عائله مندی در هر ماه چقدر است؟

طبق ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی بر عهده کارفرما است. حق اولاد برای هر فرزند معادل سه روز حداقل مزد هر سال است.

تعطیلات و مرخصی‌ها

روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل هفتگی تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت می‌کنند.

نکته: مرخصی کمتر از یک روز کار (مرخصی ساعتی) جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.

آیا مرخصی کارگاه های کوچک سالانه ۲۶ روز است؟

به موجب ماده ۱۹۱ قانون کار و آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر،  هر بنگاه اقتصادی که کمتر از ۱۰ پرسنل داشته باشد به هر یک از پرسنل ۲۱ روز و ۴ جمعه که جمعا ۲۵ روز می‌باشد. در سال مرخصی تعلق می گیرد. همچنین هر بنگاه اقتصادی که از ۱۰ نفر به بالا پرسنل دارد به هر پرسنل ۲۶ روز به همراه ۴ جمعه که جمعا ۳۰ روز می‌باشد در سال مرخصی تعلق می‌گیرد.

کسورات حقوق و دستمزد

بطور کلی به کسورات توافقی و کسورات قانونی تقسیم می‌شوند:

 • کسورات توافقی: مبالغی که طبق قرارداد یا توافق بین کارگر و کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می گردد . برخی از کسورات توافقی( ۱ اقساط وام مسکن ۲)  اقساط وام ضروری ۳)  بدهی به شرکت تعاونی ۴) مساعده ۵ ) پیش پرداخت ها ۶) پس انداز سهم کارگر یا کارمند ۷ ) حق عضویت ها ۸)صندوق تعاون، انجمن ها و صندوق ذخیره کارکنان دولت
 • مساعده: بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت می شود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها کسر می‌گردد.
 • کسورات قانونی: مبالغی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبه های قانونی یا به حکم دادگاه از حقوق کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت می نماید. کسورات قانونی اساسی به این شرح است۱ ) بیمه اجتماعی سهم کارگر در بخش خصوصی و سرانه بیمه بابت بیمه شده اصلی و افراد تبعی درجه ۱ در بخش دولتی۲)  مالیات حقوق و دستمزد بدهی کارگر به صندوق وام ۳)حق بازنشستگی

حق بیمه

وجوهی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد.

 • مجموع حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی معادل  ۳۰٪ حقوق و دستمزد مشمول بیمه می‌باشد.
 • ۷٪ آن بیمه تأمین اجتماعی سهم کارگر و ۲۰٪ بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما و ۳٪ بیمه بیکاری سهم کارفرما است.
 • ۷٪ سهم کارگر به عنوان یکی از کسورات حقوق و دستمزد از حقوق و دستمزد ناخالص کارگر کسر می‌گردد.
 • ۲۳٪ دیگر فقط بر مبنای حقوق و دستمزد مشمول بیمه کارگر محاسبه می گردد و به عنوان یکی از هزینه‌های کارفرما شناسائی و در دفاتر ثبت می‌گردد.

دریافت فیش حقوقی چه مزیتی دارد؟

فیش حقوقی یک فرم از  مشخصات کارگر مورد نظر با تمام جزئیات حقوق وی می باشد. در واقع شفاف‌سازی شرایط کار، مطلع شدن از میزان تعهدات کارفرما در قبال کارگر، مشخص شدن جزییات حقوق و مزایا و ریز دریافتی‌ها، سهولت در گرفتن وام و تسهیلات و ارائه سندی برای پیگیری‌های حقوقی و… از مزیتهای دریافت فیش حقوقی است.

معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال ۹۹

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۹۹ سالانه مبلغ  ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ماهیانه ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

ثبت لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی

شرح بدهکار بستانکار
هزینه حقوق و دستمزد ****
۲۳% سهم کارفرما ****
۳۰% بیمه تامین اجتماعی ****
مالیات پرداختنی ****
حقوق پرداختنی ****

مثال محاسبه حقوق و دستمزد قبل از کسورات قانونی و خالص دریافتی کارگر

شرکت تولیدی **** با ۱۲ پرسنل در پایان هر ماه به محاسبه حقوق و دستمزد کارگران خود می پردازد، اطلاعات یکی از کارگران  (آقای حسینی) به شرح ذیل می‌باشد:

این شخص در ابتدای سال ۹۹ در این شرکت استخدام شده است. در اردیبهشت سال ۹۹  آقای حسینی ۱ روز ماموریت، ۳۳ ساعت اضافه کاری و ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال مساعده حقوق داشته است.

آقای حسینی متاهل و دارای ۳ فرزند می باشد. در ضمن ایشان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی شرکت **** هستند.

مطلوب است:

 1. محاسبه حقوق و دستمزد قبل از کسورات قانونی
 2. محاسبه خالص دریافتی کارگر

در مثال فوق شرکت *** ۱۲ پرسنل دارد (یعنی جزو کارگاره‌های کوچک محسوب نمی‌شود). بنابراین به هر یک ۲۶ روز مرخصی در سال تعلق می‌گیرد. میزان مرخصی استفاده نشده آقای حسینی ۴ ساعت است. ( در این کارگاه مرخصی به صورت ماهانه تسویه می شود).

حقوق پایه آقای حسینی: ریال ۱۸،۹۶۶،۰۷۹=۶۱۱،۸۰۹*۳۱.

حق اولاد:  ریال ۵،۵۰۶،۲۸۱=۶۱۱،۸۰۹*۳*۳.

حق بن و خواربار در سال ۹۹= ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

حق مسکن در سال ۹۹= ۱،۰۰۰،۰۰۰  ریال(ممکن است تغییر کند).

اضافه کاری: ریال ۳،۸۵۶،۱۴۹=۳۳*۱۴۰%*(۶۱۱،۸۰۹/۷.۳۳).

حق بیمه سهم کارفرما:ریال ۵،۵۶۴،۴۴۶=۲۰%*(۳،۸۵۶،۱۴۹+۱،۰۰۰،۰۰۰+۴،۰۰۰،۰۰۰ +۱۸،۹۶۶،۰۷۹).

بیمه بیکاری: ریال ۸۳۴،۶۶۷=۳%*(۳،۸۵۶،۱۴۹+۱،۰۰۰،۰۰۰+۴،۰۰۰،۰۰۰ +۱۸،۹۶۶،۰۷۹).

حق بیمه سهم کارگر: ۱،۹۴۷،۵۵۶=۷%*(۳،۸۵۶،۱۴۹+۱،۰۰۰،۰۰۰+۴،۰۰۰،۰۰۰ +۱۸،۹۶۶،۰۷۹).

جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات:

نکنه: دو هفتم حق بیمه سهم کارگر معاف از مالیات است(ممکن است تغییر کند و در صورتی که نمی خواهید این معافیت اعمال شود آن را از فرمول مندرج در مبلغ حقوق مشمول مالیات حذف کنید).

ریال ۳۳،۳۲۸،۵۰۹=(۳،۸۵۶،۱۴۹+۵،۵۰۶،۲۸۱+۱،۰۰۰،۰۰۰+۴،۰۰۰،۰۰۰+۱۸،۹۶۶،۰۷۹)

ریال ۵۵۶،۴۴۵=۷/(۲*۱،۹۴۷،۵۵۶))

حقوق و مزایای مشمول مالیات: ریال ۳۲،۷۷۲،۰۶۵=۵۵۶،۴۴۵-۳۳،۳۲۸،۵۰۹.

مالیات پرداختنی:ریال ۲۲۷،۲۰۶=۱۰%*(۳۰،۰۰۰،۰۰۰-۳۲،۷۷۲،۰۶۵)

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید فیش حقوقی این شخص را مشاهده نمایید(فایل اکسل با دو شیت).

فاطمه  سادات  بیات

با وارد کردن کد پرسنلی، فیش حقوقی را تهیه نمایید!
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کارموضوعات حسابداریموضوعات مالیاتی

اضافه کاریبا وارد کردن کد پرسنلیبیمه تامین اجتماعیتعطیلات و مرخصی‌هاتنظیم لیست حقوق و مزایاتنظیم لیستهای مالیات حقوقتهیه لیست حقوقتهیه لیست های بیمه و مالیاتتهیه لیستهای حقوق و دستمزدثبت لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعیحق اولاد (عائله مندی)حق بیمهحق بیمه سهم کارگرحق مسکن در سال ۹۹حقوق و مزایای مشمول مالیاتدانلود فیش حقوقدانلود فیش حقوقیشرکت آریا نیک حسابشرکت حسابرسیشرکت خدمات مالیشرکت خدمات مالیاتیعیدی و پاداشفرزند حق اولاد و کمک عائله مندیفرمول محاسبه بیمهفرمول محاسبه مالیات حقوقفرمول محاسبه مالیات حقوق اکسلفوق العاده ماموریتفیش حقوقفیش حقوق کارکنانفیش حقوقیفیش حقوقی در اکسلفیش حقوقی را تهیه نمایید!قیش حقوق کارگرانکار نوبتیکسورات حقوق و دستمزدمالیات پرداختنیمحاسبه حق بیمه کارکنانمحاسبه حقوق و دستمزدمحاسبه مالیات حقوقمدت کارمعافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال ۹۹موسسه خدمات مالیمیزان ساعت کار موظف کارگر در هر روزنحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab