سوال و جوابهای رایج- افراد تحت تکفل

در

“افراد تحت تکفل”

 

بیمه شده اصلی ، کدام یک از افراد خانواده خود را می تواند تحت پوشش بیمه ای قرار دهد؟

به استناد ماده ٥٨ قانون تامین اجتماعی افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده ٥٤ مذکور بهره مند می شوند  عبارتند از :

١- همسر بیمه شده

٢- فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی (١٩سال تمام) و پس از آن منحصراً درصورتی که به تحصیلات دانشگاهی اشتغال        داشته باشند و یا معلول از کارافتاده نیازمند باشند و فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر

٣- شوهر بیمه شده زن  درصورتیکه سن  وی از ٦٠ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین گردد .

٤- پدر و مادر درصورتی که سن پدر از ٦٠ و مادر از ٥٥ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب قانون یاد شده مستمری دریافت ندارند.

برای تحت پوشش قرار دادن والدین خود چه اقداماتی باید انجام داد؟

درصورتیکه سن پدر از ٦٠ و مادر از ٥٥ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند بیمه شده میتواند با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی والدین جهت ارائه تقاضا به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا حسب ضوابط و مقررات موردعمل سازمان زمینه بررسی و اقدام لازم درخصوص درخواست مطروحه فراهم گردد.

فرزندان تا چه زمانی تحت تکفل محسوب می شوند؟ 

فرزنـدان اناث بیمـه شدگان در صورت نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی (١٩سال تمام) و پس از آن منحصراً درصورتی که به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته باشند و یا معلول از کارافتاده نیازمند باشند

آیا فرزندان دختردر صورت جدایی از همسر خود ، می توانند دوباره تحت تکفل پدر قرار گیرند؟

آیا خواهران و برادران بیمه شده می توانند تحت تکفل او قرار بگیرند؟

به استناد ماده ٥٨ قانون صرفا همسر ، فرزندان و پدر و مادر و همچنین شوهر بیمه شده زن در صورت احراز شرایط می توانند  تحت تکفل بیمه شده قرارگیرند.

 درچه صورت ،شوهر می تواند تحت پوشش بیمه همسر خود قرار بگیرد؟

شوهر بیمه شده زن درصورتیکه سن  وی از ٦٠ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین گردد.

آیا بیمه شده زن می تواند فرزندان خود را تحت پوشش بیمه خود در آورد؟

شرایطی که بیمه شده زن می تواند فرزند/ فرزندان واجد شرایط خود را تحت تکفل خویش قرار دهد:

١-     فرزند وی در هیچ یک از کارگاههای مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد .

      ٢- فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوقها ی بیمه و بازنشستگی نباشد .

      ٣- شوهر بیمه شده زن فاقد شغل ونظام بیمه ای باشد.

١- آیا در خصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی حق اولاد به فرزند سوم هم تعلق میگیرد؟

پاسخ : چگونگی و شرایط پرداخت کمک عائله مندی بر اساس ماده ٨٦ قانون تامین اجتماعی انجام می پذیرد. از طرفی در ماده ٣ همان قانون نیز این تعهد ارتباط موضوعی به سازمان تامین اجتماعی ندارد و از تکالیف ذاتی کارفرما محسوب می‌گردد. در عین حال مستفاد از تبصره ماده٨٧قانون مذکور ، مراتب از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه قابل استعلام می باشد .

 

٢- آیا به فرزند دختری که بالای ١٨ سال سن داشته باشد و هنوز ازدواج نکرده و تحت تکفل پدر می باشد حق اولاد تعلق میگیرد ؟ به زنان مطلقه که تحت تکفل پدر قرار میگیرند چطور؟

پاسخ : کمک هزینه اولاد بابت فرزندان اناث که شغل و شوهر نداشته باشند پرداخت می گردد.

٣- آیا برای کفالت مادر فقط بازرسی انجام  می شود ، یا محضر هم باید رفت ؟

پاسخ : درخواست کفالت مادر در صورت احراز شرایط مقرر و ارائه مدارک و مستندات به شعبه و تکمیل فرم مربوطه بدون اخذ گواهی امضاء از دفتر اسناد رسمی قابل بررسی خواهد بود.

٤- مادربزرگ من ٨٤ سال و دو پسر دارد که هردو بیمه تامین اجتماعی هستند. پسر بزرگتر امسال بازنشسته میشود آیا میتواند مادرش را تحت تکلف درآورد.مادر بزرگ من  ٢ سال اخیر بیمه سلامت شده و قبل آن بیمه نبوده….

پاسخ : با توجه به اینکه کلیه بیمه شدگان و یا مستمری بگیران می توانند در صورت احراز شرایط سنی والدین نسبت به ارایه درخواست کفالت آنان اقدام نمایند لذا ضرورت دارد بیمه شده با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی پدر/مادر  به شعیه مربوطه مراجعه تا زمینه اقدام و بررسی لازم معمول گردد

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab