سوال و جوابهای رایج- بیمه شدگان خاص سازمان تامین اجتماعی

در

“بیمه شدگان خاص سازمان تامین اجتماعی”

١-چه رشته های با داشتن کارت مهارت از سازمان فنی حرفه ای کشور تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

پاسخ :کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان ، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان بر اساس قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و بتدریج با نامنویسی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می شوند. کارت مهارت فنی در شغل ساختمانی که فرد در آن اشتغال دارد از طریق مراجعه به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای و گذراندن دوره های آموزشی و طی مراحل و کسب امتیاز مربوطه صادر می گردد . فرد با ارائه کارت مهارت فنی در شغل ساختمانی و پس از احراز اشتغال در کارهای ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی، نسبت به نامنویسی و پرداخت حق‌بیمه سهم خود اقدام و از مزایای تامین اجتماعی برخوردار خواهد شد.

٢-در خصوص بیمه کارگران ساختمانی که جهت پروانه پرداخت می شود آیا بعد از پایان کار در صورتی که هیچ کارگری در پروژه از آن استفاده نکرده باشد قابل بازپرداخت است؟

پاسخ : بر اساس قانون اصلاح ماده ٥ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ، مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلف هستند به هنگام تقاضای پروانه ساختمانی نسبت به معرفی متقاضی جهت پرداخت ١٥% مجموع عوارض ساختمانی اقدام و این سازمان نیز در کل کشور با توجه به وصولی از محل کل پروانه های ساختمانی نسبت به پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی شاغل در امر ساختمانی اقدام می نماید. بنابراین از محل وصول حق بیمه ساختمانی اعم از اینکه کارگر ساختمانی در همان پروژه و یا پروزه های دیگر شاغل می باشد، پوشش بیمه ای و تداوم آن انجام می پذیرد.

 

٣-اینجانب سردفتر اسناد رسمی بوده و قبل از آن ٧ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم با توجه به خدمات ضعیف بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران درصدد هستم در صورت امکان با تامین اجتماعی قرارداد منعقد کتم سوال : آیا با توجه به آیین نامه صاحبان حرف که اعلام کرده مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند میتوانم اقدام کنم یا خیر؟ شایان ذکر است کانون سردفتران دولتی و یا وابسته به دولت نیست .

پاسخ : بر اساس ماده یک آئین نامه اجرائی مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ٢٩/٧/٦٦ هیأت وزیران ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل موردنظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند. بنابراین با عنایت به ضوابط مورد اشاره مادامیکه جنابعالی مشمول مقررات صندوق کانون سردفتران می باشید از شمول این نوع بیمه و همچنین ادامه بیمه به طور اختیاری خارج خواهید بود.

٤- اینجانب م .آرین باسابقه سه سال پرداخت حق بیمه به استناد آزمون و داشتن پروانه و مدارک قالیبافی و اشتغال در منزل بعنوان قالیباف. بخاطر بیماری امکان پرداخت ٣ ماه حق بیمه را نداشتم و متاسفانه سریع تامین اجتماعی شهرستان حتی بعد سه ماه با وجود پرداخت حق بیمه معوقه . قرارداد مرا ابطال و اعلام کردند بخاطر عدم واریز هزینه بیمه دیگر تحت پوشش بیمه قالیبافی نمیباشید الان نزدیک یکسال بیشتر میباشد فاقد بیمه هستم و هر بار مراجعه میکنم جهت تمدید یا عقد قرارداد بیمه قالیبافی اما انجام نمی دهند . لطفا مساعدت و راهنمایی فرمایید . 

پاسخ : در صورتیکه حق بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، با حفظ سوابق قبلی قرارداد باطل و برقراری مجدد آن منوط به ارائه تقاضای کتبی و تنظیم قرارداد جدید با رعایت شرایط مقرر خواهد بود. لیکن چنانچه به هر دلیل ادامه بیمه پردازی بر اساس قانون بیمه قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار میسر نباشد ، درخواست ادامه بیمه پردازی در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بیمه زنان خانه دار) و یا بیمه اختیاری قابل بررسی خواهد بود.

٥- آیا افرادی که حق بیمه کارگران ساختمانی می پردازند با توجه به فصلی بودن کارهای ساختمانی وقتی بعضی ماهها در کارگاههای ساختمانی و یا مشاغل مرتبط بصورت کامل یا نیمه وقت کارکنند و کارفرما لیست بیمه این افراد را پرداخت نماید پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی که توسط کارگر و پرداخت لیست بیمه کارفرما که فقط در بعضی ماه ها برای این کارگر پرداخت میشود تداخلی ایجادمی کند یا خیر؟ و باتوجه به ناچار بودن کارگر برای کار در جای دیگر و ملزم بودن کارفرما به پرداخت حق بیمه برای این شخص . با وجود اینکه هر دو طبق ضوابط حق بیمه را درست پرداخت میکنند. آیا در سابقه و بیمه این کارگر ساختمانی مشکلی پیش می آید یا خیر و چه اثرات مثبت و منفی دارد و چاره چیست؟

پاسخ : در دوره ای که بیمه شده در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارد کارفرمای مربوطه مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه با رعایت مقررات به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود و در دوره مزبور اینگونه کارگران از شمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختماعی خارج خواهند بود.

٦- آیا برای تبدیل بیمه رانندگان درون شهری وانت بار از گروهی به انفرادی حوزه اصناف (اتحادیه های صنف وانت بار) بجز کارت اشتغال اتحادیه از تاکسیرانی هم باید پروانه دومی دریافت شود یا خیر؟

پاسخ : بر اساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و تسری آن به رانندگان درون شهری در اصلاحات بعدی آن، دفترچه کار و کارت هوشمند رانندگی می بایست به هنگام نامنویسی شخص راننده در بیمه پردازی ارائه گردد. ضمناً آیین نامه اجرایی رانندگان حمل و نقل درون شهری با هماهنگی وزارتخانه ذیربط تهیه و تدوین گردیده و جهت ایجاد وحدت رویه در امور رانندگان از جمله بیمه آنها متعاقباً پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ خواهد شد .

٧- شرط بیمه زنان سرپرست خانوار چیست؟ قبل از اینکه بیمه شود باید بیمه کارفرما باشد؟ بیمه زنان سرپرست خانوار ماه به ماه باید پرداخت شود یا فصلی؟ در صورت تاخیر در پرداخت چه میشود؟

پاسخ : الف) شرایط بیمه زنان سرپرست خانوار :

١- عدم دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه بعد از تاریخ ٠١/٠١/١٣٨٨ تا تاریخ درخواست
٢-حداکثر سن پذیرش تقاضا ٥٠ سال تمام (بالاتر از ٥٠ سال سن می بایست معادل مازاد سنی سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد)
٣- معرفی نامه از مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی کشور – کمیته امداد امام خمینی (ره))
٤- داشتن سهمیه استان و شهر (تأمین اجتماعی)
ب) برای افراد زیر ٥٠ سال نیازی به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه نمی باشد. (بالاتر از ٥٠ سال سن می بایست معادل مازاد سنی سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد)
ج) حق بیمه این گروه از بیمه شدگان به صورت فصلی و توسط مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی کشور – کمیته امداد امام خمینی (ره)) پرداخت می‏گردد.
د) در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه و سپری شدن مهلت مقرر، قرارداد ابطال و ادامه بیمه پردازی منوط به ارائه معرفی نامه، اخذ درخواست و انعقاد قرارداد با احراز شرایط مقرر خواهد بود.

٨- من ٢سال و نیم سابقه تامین اجتماعی دارم و نزدیک ٤سال سابقه دولتی و چندسال دیگر اشتغال متفاوت داشته ام. مایلم بصورت شخصی ادامه دهم. امکان دارد؟  

پاسخ : چنانچه در موسسات و کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار ندارید و فاقد رابطه استخدامی و مزد بگیری می باشید می توانید به دو روش زیر بیمه پردازی خود را ادامه بدهید :

١- در صورتیکه در حرف مشمول مقررات تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارید می توانید در صورت احراز سایر شرایط مقرر به نزدیکترین شعبه محل سکونت و یا اشتغال خویش مراجعه و با ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی ، فوت ، از کارافتادگی و خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی حسب مورد قرار گیرید.
٢- بمنظور ادامه بیمه بطور اختیاری در صورت تمایل و احراز شرایط مربوطه میتوانید با ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه اختیاری و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی ، فوت ، از کارافتادگی و خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی بهره مند گردید .

٩- اینجانب ساکن ابرکوه استان یزد هستم. بعلت بد رفتاری کارکنان اداره بیمه تامین اجتماعی شهرستان ابرکوه و به ویژه  (—)  که مانع دریافت و پرداخت حق بیمه می باشد موفق به پرداخت فیش بیمه سه ماه اول سال ١٣٩٥ نشده ام بنظر می رسد خصومت شخصی ایشان دلیل این امر می باشد خواهشمند است رسیدگی نمایید البته سه ماه اول را پرداخته ام که ایشان آن را هم رد کرده است . بیمه اینجانب قالیبافی بوده و شماره بیمه — و شماره ملی —-  می باشد حدود نه سال حق بیمه پرداخته ام . شماره شناسنامه — صاده از ابرکوه کد پستی —–  می باشد  درصورتی که شما انسانیت دارید و قصد رسیدگی دارید اقدام فرمایید اعتماد من به اداره و سازمان تامین اجتماعی به صفر رسیده است می ترسم پرداختی های اینجانب در سازمان پر دردسر شما حل شده و در جیب مسئولین سازمان و وزارتخانه ناپدید گردد.

پاسخ : بیمه قالیبافان در صورت احراز اشتغال در شغل قالیبافی، داشتن کارت مهارت فنی و همچنین تایید اشتغال آن توسط شرکت تعاونی فرش و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می پذیرد . با بازرسیهای انجام گرفته و گزارشات بازرسی و اعلام مراجع مربوطه، اشتغال شما در شغل قالیبافی مورد تایید واقع نگردیده است لذا پرداخت حق بیمه از طریق بیمه قالیبافان بر خلاف مقررات خواهد بود . لیکن می توانید در صورت عدم اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از طریق  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به تداوم بیمه پردازی خود اقدام نمائید.

١٠- بنده تا ترم گذشته در دانشگاه مشغول به تدریس بودم و از طریق دانشگاه برای من بیمه رد می شد و شماره بیمه و دفترچه تامین اجتماعی دارم. اما از این ترم دیگر در دانشگاه تدریس نمیکنم. لذا دفترچه بیمه من که تا پایان شهریور اعتبار دارد باطل خواهد شد و دیگر از جایی برای من بیمه رد نم یشود. سوالم این است که ایا امکان دارد بیمه ام را بصورت شخصی و با پرداخت ماهیانه ادامه دهم یا خیر و اگر بله چکار باید انجام دهم

پاسخ : چنانچه هم اکنون فاقد شغل می باشید، می توانید با مراجعه به نزدیکترین شعبه محل سکونت (ترجیحاً شعبه ای که سوابق پرداخت حق بیمه قبلی شما در آن وجود دارد) و با احراز شرایط مقرر نسبت به ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام و با پرداخت حق بیمه از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند گردید.

١١- اینجانب دارای چهارده سال سابقه پرداخت بیمه بوده و در حال حاضر بیکار هستم و میخواهم برای ادامه سابقه بیمه ام بیمه اختیاری انتخاب کنم که طبق قانون چون بیش از چهارده سال دارم میانگین ٣٦٠ روز گذشته ملاک دستمزد است که میانگین ٣٦٠ روز گذشته اینجانب تقریبا ماهیانه دو میلیون بوده که با این اوصاف ماهیانه بیش از پانصد هزار تومان باید جهت برقراری بیمه اختیاری بدهم که با توجه به اینکه بیکار و متاهل و درآمدی ندارم آیا قانونی وجود دارد که بتوانم حداقل دستمزد را انتخاب کنم و مبلغ کمتری بدهم.

پاسخ : با پیگیری های انجام گرفته از سوی شعبه مربوطه با توجه به اینکه  در حال حاضر مقرری بگیر بیمه بیکاری  می باشید امکان انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری میسر نخواهد بود .

١٢-  تا آخر برج ٣ بیمه ام را پرداخت نموده ام بیمه حرف و مشاغل آزاد متاسفانه در مورد برج ٤ فراموش کردم ، به کارگزاری رفته و قرارداد جدید بستم ولی اعلام کردند که ماه های تیر و مرداد و شهریور سوخت شده است و از مهرماه مجدد پرداخت کنم در صورتیکه در سایت نوشته شده طبق ماده ٨ آیین نامه اجرایی مصوبه جلسه ٦٦/٧/٢٩-اگر بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده می تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید لطفا راهنمایی بفرمایید.

پاسخ : همانگونه که در ماده ٨ آئین نامه اجرائی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تصریح شده است در صورتیکه پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده میتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید. در غیر اینصورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بنابراین با عنایت به ضوابط یاد شده با توجه به اینکه مهلت پرداخت حق بیمه تیرماه تا آخر شهریور ماه بوده و جنابعالی در مهرماه برای اخذ برگ پرداخت و واریز آن اقدام نموده اید ، وفق مقررات با سپری شدن سه ماه ، قرارداد منعقده از تیرماه لغو بوده و از تاریخ درخواست جدید مشمول مقررات مربوطه قرار خواهید گرفت و امکان وصول حق بیمه دوره تیرماه لغایت  تاریخ درخواست جدید میسر نخواهد بود .

١٣- بیمه تاکسیرانان جدیدالورود کی عملی میشه؟ الان بالغ بر ١ ساله که لیست به بیمه دادیم اما هر سری که مراجعه میکنیم میگن تامین بودجه نشده تاکسیرانان با کلی مشکل مواجه شدن واقعا چه باید کرد؟

پاسخ : کلیه رانندگان میتوانند با رعایت قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب سال ٧٩ و اصلاحات بعدی آن مصوب ٣١/٥/٨٨ نسبت به نامنویسی و پس از احراز شرایط نسبت به بیمه پردازی خود با ٢٧% حق بیمه متعلقه اقدام و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.

١٤- با سلام من دانشجو هستم چگونه می توانم خود را جهت سابقه کار بیمه کنم. چون هنوز مشغول تحصیل هستم

پاسخ : ١- چنانچه دارای حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی بوده و یا دارای کارت پایان خدمت سربازی می‏باشید، می‏توانید با مراجعه به نزدیکترین شعبه محل سکونت خود و ارائه درخواست ادامه بیمه به طور اختیاری و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه در ردیف بیمه پردازان سازمان قرار گرفته و از حمایتهای بیمه‏ای مقرر شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان بهره ‏مند شوید.

٢-در صورتیکه به حرفه‏ای اشتغال به کار دارید، می توانید با مراجعه به نزدیکترین شعبه محل سکونت یا محل کار خویش و با خوداظهاری و یا عندالزوم ارائه مدارک و مستندات شغلی، با ارائه درخواست بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مشمول حمایتهای بیمه‏ای مقرر شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان قرار گیرید.

١٤- من در آستانه بیمه شدن هستم . برای تکمیل پرونده مرا نزد دکتر فرستادند که پرونده را تکمیل کنم لکن من بیماری اعصاب وروان که داشتم و در پرونده ذکر نکردم البته دکتر من را پیش متخصص طب کار فرستاد و بیمه شدن من رابلامانع اعلام کرد ایا عدم ذکر بیماری در اینده مشکلی در بیمه من به وجود می اورد ؟

پاسخ : افراد مکلفند در فرم معاینات کلیه سوابق بیماری خویش را به اطلاع پزشک معاین برسانند در غیر اینصورت مسئولیت عواقب و تبعات آن به علت کتمان بیماری به عهده فرد می باشد.

١٥- شغل بنده عکاسی و فیلمبرداری است و دارای پروانه کسب نیز میباشم چگونه می توانم بیمه شوم . 

پاسخ : شما می توانید با مراجعه به نزدیکترین شعبه محل سکونت یا محل کار خود و با خوداظهاری و یا عندالزوم ارائه مدارک و مستندات شغلی، با ارائه درخواست بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مشمول حمایتهای بیمه‏ای مقرر شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان قرار گیرید.

١٦- جایی مشغول کارم برای ثبت نام بیمه به سازمان مراجعه کردم که کد بیمه دریافت کنم ولی چون کارت ملی ام گمشده از ثبت نام من خوداری کردند .برای دریافت کارت ملی اقدام کردم گفتن بعد از ٣ ماه می اید خواسم راهنماییم کنید

پاسخ : ارائه کارت ملی به منظور اسکن و تشکیل پرونده الکترونیکی در فرآیند نامنویسی ضروری است. لیکن در مواردی که ارائه کارت ملی بدلایلی از قبیل مفقود شدن یا تعویض ، امکان پذیر نمی باشد واحدهای اجرائی می توانند رسید تعویض کارت ملی را ( که توسط شازمان ثبت احوال  صادر میشود ) اخذ و اسکن نموده و فرآیند نامنویسی را تکمیل نمایند. بدیهی است در چنین مواردی ، مراجعه کننده پس از دریافت کارت ملی ، می بایست آن را جهت اسکن و جایگزینی در پرونده الکترونیکی ، به شعبه ذی ربط ارائه نماید.

١٧- من بیمه اختیاری را به مدت ١٤ سال با نرخ  ٢٦ درصد پرداخت کردم ولی در برگه سال جدید نرخ ٢٧ درصد قید شده دلیلش چیست؟

پاسخ : با توجه به مصوبه هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و بمنظور یکسان سازی نرخ پرداخت حق بیمه و اجرای صحیح مقررات مربوطه از ابتدای سال ٩٧ نرخ پرداخت حق بیمه ادامه بیمه بطور اختیاری از ٢٦% به ٢٧% تغییر یافته است .

١٨- مدت ۱۶ماه سابقه بیمه دارم و متاهلم آیا میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم ؟ قبلا هم از بیمه بیکاری استفاده نکرده ام

پاسخ : بیمه بیکاری شامل افرادی میشود که بدون میل واراده از کار اخراج شده اند وتشخیص این امر یعنی بیکاری بدون میل و اراده  نیز به عهده  ادارات کار می باشد.

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

1 دیدگاه

  • با سلام .برادر من مدرک فنی و حرفه ای قالب سازی دارد و بصورت اختیاری بیمه خود رو پرداخت میکند ماهانه 840هزار تومان ، آیا با مدرک فنی حرفه ای از طریق وزارت کار میتوان این مبلغ پرداختی را به نحوی کاهش داد ؟لطفا راهنمای کنید .با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab