سوال و جوابهای رایج- دوران خدمت نظام وظیفه

در

“دوران خدمت نظام وظیفه”

آیا دوران خدمت نظام وظیفه جزو سوابق پرداخت حق بیمه منظور می شود ؟

به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ١٤ قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب٣٠/١/٨٣ وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب ٢٨/٣/٨٥ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ٨/٤/٨٤ هیـأت محترم وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه بیمه و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر در ماده ٣ آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی ام سهم بیمه شده و بیست و سه سی ام سهم دولت امکانپذیر می باشد.

چگونه می توان مدت خدمت سربازی را جزو سوابق بیمه ای محسوب کرد؟

متقاضی چنانچه در زمان درخواست در ردیف بیمه شدگان سازمان قرار داشته باشد و قبل از آن نیز دارای دو سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد می تواند با مراجعه به شعبه محل پرداخت حق بیمه تقاضای خود را مبنی بر احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه ارائه نمایند.

 حق بیمه متعلق به دوران خدمت نظام وظیفه برچه مبنایی محاسبه می شود؟

به استناد ماده ٣ آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ٨/٤/٨٤ هیـأت محترم وزیران حق بیمه مربوط به خدمت نظام وظیفه به شرح ذیل محاسبه می گردد.

که ٢٣ %  سهم دولت و ٧ % سهم بیمه شده خواهد شد.

١- اینجانب در اوایل سال ٩٣ درخواست خرید بیمه سربازی را دادم که پس از موافقت مقرر شد حق بیمه را طی ١٢ قسط بپردازم لیکن بدلیل عدم آگاهی اقساط مربوطه را با یک الی ٢ روز تاخیر پرداخت کردم اکنون بیمه خرمشهر می فرمایند باید علاوه بر مبلغ ٢ میلیون تومان قبل ٥٠٠٠٠٠ تومان دیگه بپردازم لطفا کمکم کنید؟

پاسخ : با عنایت به اینکه در روش پرداخت حق بیمه بطور اقساط ، توجه به پرداخت مبالغ هر یک از اقساط ماهانه در سر رسیدهای تعیین شده مورد تاکید می باشد، لذا در صورت عدم تحقق این امر ، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه پس از ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه (صرفاً با اقساط پرداختی در خارج ازمهلت مقرر) امکان پذیر خواهد بود.

٢- بنده سوالی درمورد ماده ٩٥ داشتم آیا درج سابقه بیمه پردازی (قبل از خدمت سربازی) طی فرآیند ادعای سابقه مانع اجرای ماده ٩٥ میگردد یه خیر؟ 

پاسخ : چنانچه مراحل ایجاد سوابق پرداخت حق بیمه ایام اشتغال به کار قبل و بعد از خدمت سربازی بیمه شدگان در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی،  پیش از تاریخ ٧/٥/٨٥ محقق و قطعیت یافته باشد، در این صورت امکان بهره مندی متقاضیان از مزایای قانونی مربوطه فراهم می باشد.

٣- اینجانب ( ب . ق ) کارگر تامین اجتماعی به شماره بیمه – – – – –  با بیش از ٢٧ سال سابقه کاری حسب دستور و موارد قانونی اقدام به خرید سربازی نمودم . بعد از گذشت چند سال گفتند آنهایی که قبل از خدمت بیمه پرداخت کرده اند بطور سیستماتیک این سابقه اعمال میشود و نباید پول پرداخت میکردند. بعد از پیگیریهای متعدد تعدادی از همکاران با شکایت به دیوان عدالت اقدام به پس گیری وجوه پرداختی خود شده اند. آیا باید اینجانب هم از این طریق اقدام کنم! آیا مشخص نیست که به بنده و شاید دیگران مثل من این اجحاف شده است. خواهش میکنم پرونده بنده که خدا را شکر همه الکترونیکی شده مطالعه فرمایید و نسبت به بازپرداخت وجوه سربازی به اینجانب اقدام نمایند. تو را بخدا یک کارگر مگر چی از شما خواسته ، جز عدالت

پاسخ : چنانچه وضعیت شما با شرایط مشمولین ماده ٩٥ قانون تأمین اجتماعی مطابقت داشته باشد لیکن قبلاً بابت احتساب مدت خدمت نظام وظیفه حق بیمه پرداخت نموده اید ، حق بیمه های مربوطه پس از بررسی لازم و رعایت سایر ضوابط از سوی شعب ذیربط قابل استرداد خواهد بود.ضمناً به منظور بهره مندی سایر بیمه شدگان ذینفع که دارای وضعیت مشابه هستند مراتب طی دستورالعملی به کلیه شعب سازمان اعلام و منعکس شده است .

٤- بنده چند ساله سابق بیمه دارم.هم اکنون در خدمت سربازی می باشم.طبق روال گذشته فیش بیمه تهیه و پرداخت میکنم.آیا به افرادی که سرباز هستند دولت چیزی در نظر میگیرد؟آیا من با همان روال قبل سربازی که فیش تهیه و پرداخت میکردم،اکنون در خدمت ام همان روند را ادامه دهم؟

پاسخ : چنانچه قبل از دوره خدمت سربازی از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و یا در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل بوده و حق بیمه توسط کارفرما پرداخت گردیده در دوره سربازی مشمول قوانین یاد شده نبوده لیکن بعد از اتمام دوره خدمت سربازی با اشتغال درکارگاههای مشمول قانون و یا تداوم بیمه پردازی بصورت انفرادی می توانید نسبت به پرداخت حق بیمه دوره سربازی نیز اقدام نمائید.

٥- پنج  ماه آخر سربازی را در شرکتی مشغول به کار شدم، با سوالی که از یکی از شعب تامین اجتماعی در رابطه با پرداخت بیمه توسط کارفرما داشتم ، نماینده شعبه گفت که نباید حق بیمه پرداخت شود چون از سمت نظام وظیفه هم اینجانب بیمه هستم . حال که میخواهم نامه مدت زمان اشتغال آنجا را برای سازمان دیگری بگیرم، از سمت مسیول مالی آن شرکت این مطلب عنوان میشودکه بابت ٥ ماه اول که حق بیمه پرداخت نشده است نامه ای داده نمیشود. میخواستم بدانم آیا وظیفه کارفرما بوده که در دورانی که سرباز بودم حق بیمه را پرداخت کند یا نه؟ در اینصورت آیا میتوانم از آن شرکت بابت عدم اطلاع رسانی و عدم پرداخت حق بیمه در آن ٥ ماه شکایت کنم؟ و طبق چه ماده و تبصره ای از قانون؟

پاسخ : با توجه به اینکه براساس قوانین اختصاصی نیروهای مسلح، سربازان وظیفه جزء پرسنل نیروهای مزبور تلقی می گردند بر همین اساس و با توجه به عدم شمول مقررات قانون تامین اجتماعی بر وی در ایام خدمت نظام وظیفه، پرداخت حق بیمه دوره مورد نظر به سازمان تامین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت

٦- در خصوص اشخاصی که مشغول خدمت سربازی هستند و همزمان با شرکتهای دانش بنیان هم همکاری میکنند،با این مقدمه : (این تسهیلات با هدف حفظ ارتباط کاری دانش ¬آموختگان برتر فناور مشمول خدمت نظام وظیفه شاغل در شرکت¬های دانش بنیان با شرکت دانش بنیان اعطا میشود. فرد متقاضی با اعطا این تسهیلات پس از احراز امتیازهای لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می شود و بعد از اجرای پروژه پژوهشی مورد نیاز یکی از سازمانهای دفاعی یا دولتی کشور، کارت پایان خدمت خود را دریافت می نماید. با این شرایط فرد فعال در شرکتهای دانش بنیان می¬تواند در طول انجام پروژه تحقیقاتی، بر حسب صلاحدید سازمان دفاعی یا دولتی، بصورت پاره وقت در محل آن سازمان حضور یابد و ارتباط کاری خود را با شرکت دانش بنیان حفظ نماید.) سوال : پرداخت بیمه این اشخاص از طریق شرکت دانش بنیان به چه صورت هست و پرداخت یا عدم پرداخت بیمه چه عواقبی برای شرکت دانش بنیان یا فرد در پی دارد؟ 

پاسخ : با توجه به اینکه براساس قوانین اختصاصی نیروهای مسلح، سربازان وظیفه جزء پرسنل نیروهای مزبور تلقی می گردند براین اساس شمول مقررات قانون تامین اجتماعی در ایام خدمت نظام وظیفه موضوعیت نخواهد داشت.علی ایحال اظهارنظر قطعی در خصوص پرسش مطروحه مستلزم در اختیار داشتن آئین نامه استخدامی حاکم بر کارکنان شرکت دانش بنیان خواهد بود.

٧- اقساط مربوط به سربازی را پیش از موعد پرداخت کرده ام . اما هنوز در سوابق من لحاظ نشده باید چکار کنم (سوابق را در سایت نگاه کردم )

پاسخ : نحوه عمل سیستم مکانیزه سربازی و حضور در جبهه در اجرای قانون اصلاح تبصره ماده ١٤ قانون کار و الحاق … به گونه ای است که همزمان با پرداخت کامل حق بیمه مربوطه در مهلت یا مهلت های مقرر(حسب مورد در خصوص پرداخت یکجا و یا به صورت قسطی) سوابق موردنظر در سیستم ایجاد خواهد شد و صرفاً در صورتیکه بیمه شده در روز آخر مهلت تعیین شده و از طریق دستگاههای خودپرداز اقدام به پرداخت مبلغ حق بیمه نماید،با توجه به تاخیر احتمالی در ارسال حق بیمه وصولی به حساب سازمان ، سابقه خدمت نظام وظیفه این قبیل افراد با مراجعه به شعبه محل بیمه پردازی و از طریق اعمال کلید پیمایش توسط شعبه ایجاد خواهد شد.

٨- آیا میتوان بخشی از سابقه خدمت نظام وظیفه را درخواست محاسبه و پرداخت نمود ؟ مثلا فقط یک سال از مدت سربازی را ؟

پاسخ : در مقررات مربوط به احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه، پذیرش بخشی از سوابق مربوطه پیش بینی نشده و در صورت تمایل امکان بررسی و احتساب کل مدت مورد نظر فراهم خواهد بود.

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab