Placeholder

قانون مالیاتهای مستقیم(اصلاحات مشخص شده)

در اردیبهشت 30, 1399قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحات قانون با رنگ قرمز مشخص شده است) در فایل پیوست فایل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 که در آن اصلاحات آن در مقایسه با قانون مصوب سال 1381 این قانون درج شده است. این منبع می تواند اطلاع از اصلاحات قانون را به راحتی برای استفاده کنندگان میسر نماید…..   ... ادامه مطلب
Placeholder

اشتباهات متداول در تهیه صورتهای مالی شرکتها

در اردیبهشت 30, 1399اشتباهات متداول در تهیه صورت‌های مالی گارو هوانسیان‌فر در بعضی از شرکت‌ها که صورت‌های مالی نهایی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات عمده و بعضی هم جزئی است. در رابطه با این اشکالات، موضوع عمده یا جزئی بودن آنها را باید کنار گذاشت. صورت‌های مالی نهایی که توسط امور ... ادامه مطلب
Placeholder

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در خرداد 1, 1399لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌مصوب 1347.12.24 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ‌مبحث اول “‌شرکت‌های سهامی” ‌بخش 1 – تعریف و تشکیل شرکت سهامی ‌ماده 1 – شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. ‌ماده 2 – شرکت سهامی ... ادامه مطلب

استانداردهای حسابرسی عملیاتی

در اردیبهشت 30, 1399 هدف کلی و قابلیت کاربرد استانداردهای  حسابرسی عملياتي 3-1- استانداردهای حاضر که به ‎طور معمول از آنها با عنوان استانداردهای حسابرسی عملياتي نام برده می‎شود، چارچوبی را برای انجام حسابرسی با کیفیت بالا همراه با حفظ صلاحیت، درستکاری، بیطرفی و استـقلال فراهـم می‎آورد. این استـانداردها برای استفاده حسـابرسان واحـدهای دولتی، واحـدهای دریافت‎کننده کمک‎های بلاعوض از دولت و مؤسسه‎های حسابرسی اجراکننده حسابرسی ... ادامه مطلب
Placeholder

استاندارد حسابداری شماره 10 (حسابداري‌ کمکهای بلاعوض)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداري‌ شماره ‌10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ دامنـه‌ كاربرد 1 .         اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود. 2 .      الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد……… ... ادامه مطلب
Placeholder

استاندارد حسابداری شماره 9 (حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌   فهرست‌ مندرجات‌   شماره ‌بنـد ·      مقدمـه‌ 1 ·      دامنه‌ كاربرد 2 ·      تعاريف‌ 3 ·      تجزيه‌ و تركيب‌ پيمانها 6 – 4 ·      درآمد پيمان‌ 11 – 7 ·      مخارج‌ پيمان‌ 17 – 12 ·      شناخت‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ پيمان‌ 25 – 18 ·      ساير ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ شناخت‌ اقلام‌ مرتبط‌ با پيمان‌ ... ادامه مطلب
Placeholder

استاندارد حسابداری شماره 8 ( موجودی مواد و کالا)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا مقدمـه 1 .    موجودي‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌اي‌ از داراييهاي‌ بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. بنابراين‌، ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا اثر با اهميتي‌ در تعيين‌ و ارائـه‌ وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ دارد. دامنه‌ كاربرد 2 .        اين‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا در صورتهاي‌ مالي‌ را تشريح‌ ... ادامه مطلب
Placeholder

استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالي‌ مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ اين‌ استاندارد ملزم‌ كردن‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ انعكاس‌ مشخص‌ و بارز برخي‌ عناصر عملكرد مالي‌ است‌ تا به‌ درك‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ از عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ طي‌ يك‌ دوره‌ كمك‌ كند و مبنايي‌ جهت‌ ارزيابي‌ عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ براي‌ آنها فراهم‌ آورد. تعاريف 2 .        اصطلاحات‌ ذيل‌ در ... ادامه مطلب
Placeholder

استاندارد حسابداری شماره 5 (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداری شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384) هدف 1 .    هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است: الف .  مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و ب .   افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. همچنین طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ... ادامه مطلب
Placeholder

استاندارد حسابداری شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداري شماره 4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي (تجدیدنظر شده 1384) هدف 1 .    هدف اين استاندارد اطمينان از بکارگيري معيارهاي شناخت و مباني اندازه‌گيري مناسب در مورد ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي و نيز افشاي اطلاعات کافي در يادداشتهاي توضيحي براي درک بهتر ماهيت، زمان‌بندي و مبلغ آنها توسط استفاده‌کنندگان صورتهای مالی مي‌باشد. دامنه کاربرد 2 .            اين استاندارد بايد ... ادامه مطلب

استاندارد حسابداری شماره 3 (درآمد عملیاتی)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداري شماره‌ 3 درآمد عملياتي‌ مقدمـه‌ 1 .    بنابر تعريف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌، درآمد عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود. مفهوم‌ درآمد، هر دو گروه‌ ” درآمد عملياتي‌“ و ” درآمد غيرعملياتي“ را در برمي‌گيرد. درآمـد عملياتي‌ عبـارت‌ از درآمدي‌ است‌ كـه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر ... ادامه مطلب
Placeholder

استاندارد شماره 2 حسابداری (صورت جریانهای نقدی ۱۳۹۷)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده 1397)   فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند ·      هدف 1 ·      دامنه‌ كاربرد 3 – 2 ·      منافع اطلاعات جریانهای نقدی 5 – 4 ·      تعاریف 8 – 6 –     نقد و معادلهای نقد 8 – 7 ·      ارائه صورت جریانهای نقدی 16 – 9 –     فعالیتهای عملیاتی 14 – 12 –     فعالیتهای سرمایه‌گذاری 15 –     ... ادامه مطلب

استاندارد شماره 1 حسابداری (نحوه ارائه صورتهای مالی- ویرایش 1397)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداري‌ 1 ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1397) هدف 1 .    اين استاندارد، مبناي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي را مقرر می‌کند تا از قابل مقایسه بودن آن با صورتهاي مالي دوره‌هاي قبل واحد تجاری و نیز با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري اطمينان حاصل شود. اين استاندارد، الزامات کلي درباره ارائه صورتهاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار و حداقل ... ادامه مطلب
Placeholder

قانون محاسبات عمومی

در خرداد 1, 1399قانون محاسبات عمومي فصل اول- تعاريف ماده – 1 بودجه آل آشور برنامه مالي دولت است آه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي آه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني آشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود : -1 بودجه عمومي ... ادامه مطلب

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب سال 1394

در اردیبهشت 30, 1399v قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 مروری بر اصلاحات عمده قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس رسید، اصلاحات گسترده ای بر قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن اعمال کرد. این اصلاحات هم از لحاظ شکل و هم از نظر محتوا تغییرات گسترده ای را ... ادامه مطلب
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab