مدیر وب سایت

استاندارد شماره 1 حسابداری (نحوه ارائه صورتهای مالی- ویرایش 1397)

در اردیبهشت 30, 1399استاندارد حسابداري‌ 1 ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1397) هدف 1 .    اين استاندارد، مبناي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي را مقرر می‌کند تا از قابل مقایسه بودن آن با صورتهاي مالي دوره‌هاي قبل واحد تجاری و نیز با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري اطمينان حاصل شود. اين استاندارد، الزامات کلي درباره ارائه صورتهاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار و حداقل ... ادامه مطلب
Placeholder

قانون محاسبات عمومی

در خرداد 1, 1399قانون محاسبات عمومي فصل اول- تعاريف ماده – 1 بودجه آل آشور برنامه مالي دولت است آه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي آه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني آشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود : -1 بودجه عمومي ... ادامه مطلب

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب سال 1394

در اردیبهشت 30, 1399v قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 مروری بر اصلاحات عمده قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس رسید، اصلاحات گسترده ای بر قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن اعمال کرد. این اصلاحات هم از لحاظ شکل و هم از نظر محتوا تغییرات گسترده ای را ... ادامه مطلب
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab