تامین اجتماعی و قانون کار

Placeholder

سوال و جوابهای رایج- کمک هزینه بارداری

در اردیبهشت 30, 1399 “کمک هزینه بارداری” چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟ ١–  دارا بودن ٦٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه( بواسطه اشتغال بکار)ظرف یکسال قبل از زایمان. ٢– بیمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد . ٣–  در دوره استراحت مشغول به کار نبوده و با کارفرما قطع رابطه ننموده باشد ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- غرامت دستمزد ایام بیماری

در اردیبهشت 30, 1399 “غرامت دستمزد ایام بیماری” برخورداری از غرامت دستمزد ایام بیماری،چه شرایطی لازم است؟ ١-  بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تأئید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود. ٢- بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- بیکاری

در فروردین 16, 1399 “بیــــکاری” چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟ به استناد ماده «١» قانون بیمه بیکاری مصوب سال ٦٩ مجلس شورای اسلامی، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند به استثنای بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی،صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری می باشند. به تازگی بیکار شده ام ، چه ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- حوادث ناشی از کار

در اردیبهشت 30, 1399 “حوادث ناشی از کار”   به چه حوادثی، ناشی از کار اطلاق می شود؟ طبق مفاد ماده “٦٠” قانون تأمین اجتماعی، «حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- کمک هزینه کفن و دفن

در اردیبهشت 30, 1399 “کمک هزینه کفن و دفن”   کمک هزینه کفن و دفن در مورد چه کسانی و تحت چه شرایطی پرداخت می شود ؟ به استناد ماده «٨٤» قانون تأمین اجتماعی،کمک هزینه کفن و دفن درصورت احراز شرایط قانونی ، بابت فوت بیمه شده اصلی پرداخت می­گردد. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی از تاریخ ٢٠/١١/١٣٨٦ ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- دفترچه درمانی سازمان تامین اجتماعی

در اردیبهشت 30, 1399 “دفترچه درمانی سازمان تامین اجتماعی” در صورت  مفقود شدن دفترچه بیمه درمان  چه کار باید کرد؟ ١-    مراجعه به یکی از شعب سازمان و تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی ٢-  پرداخت جریمه المثنی معادل ٥٠% حداقل دستمزد روزانه برای مرتبه اول و برای مراتب بعدی معادل یکروز حداقل دستمزد روزانه توضیح اینکه اکر علت مفقود شدن دفترچه به دلیل ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- دوران خدمت نظام وظیفه

در اردیبهشت 30, 1399 “دوران خدمت نظام وظیفه” آیا دوران خدمت نظام وظیفه جزو سوابق پرداخت حق بیمه منظور می شود ؟ به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ١٤ قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب٣٠/١/٨٣ وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب ٢٨/٣/٨٥ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ٨/٤/٨٤ هیـأت محترم وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- بیمه شدگان خاص سازمان تامین اجتماعی

در اردیبهشت 30, 1399 “بیمه شدگان خاص سازمان تامین اجتماعی” ١-چه رشته های با داشتن کارت مهارت از سازمان فنی حرفه ای کشور تحت پوشش بیمه قرار می گیرد پاسخ :کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان ، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان بر اساس قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و بتدریج با نامنویسی نزد سازمان تامین اجتماعی ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- خدمات کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی

در اردیبهشت 30, 1399 “خدمات قابل ارائه کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی” درحال حاضر چه نوع خدماتی درکارگزاریهای رسمی قابل ارائه می باشد؟ پاسخ : خدمات صدور ، چاپ و تحویل دفترچه های درمانی – حمایتهای کوتاه مدت شامل پرداخت هزینه پروتز و اروتز ، پرداخت کمک هزینه ازدواج ، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن ، پرداخت کمک هزینه ایام بارداری – صدور و ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- امور کارفرمایان

در اردیبهشت 30, 1399 “امور کارفرمایان” ١- بعد از گرفتن مفاصاحساب در مواقعی که مبلغ کارکرد کمتر میشود از چه طریق برای استرداد مبلغ ما به التفاوت میتوان اقدام کرد ؟ پاسخ :بررسی کاهش کارکرد پیمانکاران بعد از محاسبه حق بیمه و ابلاغ مانده بدهی به پیمانکار در اجرای مواد ٤٢،٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی در هیات های تشخیص مطالبات امکان پذیر می باشد. ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- دریافت لیست و برگه پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی

در اردیبهشت 30, 1399“دریافت لیست و برگه پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی”   ورود به سامانه دریافت لیست و پرداخت حق بیمه به چه صورت است؟ از طریق پرتال اختصاصی کارفرما به آدرس portal.tamin.ir نحوه ورود به صفحه اصلی سامانه دریافت لیست و پرداخت حق بیمه در اولین بازدید چگونه است؟ کارفرمایان کارگاهها می بایست قبل از ورود به سایت با مراجعه به شعبه تامین ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- حق بیمه

در اردیبهشت 30, 1399 “حق بیمه” ١- منظور از حق بیمه چیست وچطور محاسبه می شود ؟ پاسخ : طبق ماده٢ قانون تامین اجتماعی :حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد که ٧% سهم بیمه شده ،٢٠% سهم کارفرما و ٣% بابت بیمه بیکاری(سهم کارفرما) محاسبه می شود. ٢- چه ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- از کار افتادگی

در اردیبهشت 30, 1399 “از کار افتادگی” بیمه شده برای شرکت در کمیسیون پزشکی چه اقداماتی را می­بایست انجام دهد؟ بیمه شده می­تواند بادر دست داشتن گواهی پزشک متخصص معالج که به صراحت حاکی از درج نوع بیماری یا عارضه، خلاصه درمانهای انجام شده ، نتیجه اقدامات تشخیصی و درمانی ، خاتمه درمان (درمان مؤثر در بهبودی ) و غیر قابل علاج بودن بیماری یا ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- بازنشستگی

در اردیبهشت 30, 1399 “بازنشستگی” برای درخواست مستمری بازنشستگی، چه شرایطی لازم است؟ – تبصره ٤ ماده ٧٦ قانون: دارا بودن ٤٢ سال سن و ٢٠ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار. – تبصره ٣: داشتن ٣٥ سال سابقه مفید بدون شرط سنی برای مردان و زنان – تبصره ٢ ماده ٧٦ قانون: داشتن ٢٠ سال سابقه متوالی ... ادامه مطلب
Placeholder

سوال و جوابهای رایج- سوابق بیمه ای و سامانه مشاهده سوابق

در اردیبهشت 30, 1399 سوابق بیمه ای و سامانه مشاهده سوابق ١- من سابقه پرداخت ١٧سال و ٢٨٠روز بیمه را دارم و الان ٦٠ساله هستم آیا راهی وجود دارد که من بصورت یکجا با پرداخت وجه سابقه خود را به ٢٠سال افزایش دهم. پاسخ : بیمه شدگانی که دارای ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ٦٠ سال سن می باشند می توانند درخواست بازنشستگی نمایند ... ادامه مطلب
Placeholder

مسئولیت بیمه ای کارکنان مبتلا به کرونا بر عهده کیست؟

در اردیبهشت 30, 1399در پی شیوع و گسترش ویروس کرونا و ابهامات به وجود آمده برای برخی از کارفرمایان مبنی بر مسئولیت آنان در صورت ابتلا کارگران، عضو هییت رییسه کانون عالی کارفرمایی ایران، توضیحاتی را ارائه و‌ در خصوص این مباحث توضیحاتی ارائه دادند. به گزارش تابناک اقتصادی؛ دکتر حسین سلاح‌ ورزی با اشاره به ماده 85 قانون کار، گفت: کارفرمایان قطعا در محیط کار ... ادامه مطلب
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab