چالش های حسابرسی

Placeholder

آینده حسابرسی و غفلتهای ما

در اردیبهشت 30, 1399    آینده حسابرسی و غفلتهای ما ناصر محامی حسابدار رسمی در طی سی و چند سال گذشته که ارتباط ما با دنیای بین المللی حسابرسی در حد دسترسی محدود به کتاب و امثال آن بود و خبری از حضور موسسات و حسابرسان حرفه ای بین المللی در کشورمان نبود به تدریج تغییرات زیادی در تمام شئون حرفه ای رخ داده است ... ادامه مطلب
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab