سرپرستان گروهها

 ل. شیروانی

سرپرست گروه حسابداری

 سوابق کاری و  حرفه ای:

– از سال 1384 لغایت 1386 در “شرکت فنی مهندسی زاگرس” در زمینه برنامه نویسی نرم افزارهای مالی و حسابداری،

– از سال 1387 لغایت 1391 در یکی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو  با سمت مدیر قسمت انفورماتیک و  درآمد،

– از سال 1391 تاکنون در موسسه حسابداری و خدمات مالی و مدیریت آریا نیک حساب، آخرین سمت، سرپرست تیم حسابداری .

 

-عضو انجمن حسابداران خبره ایران.

تحصيلات:

– لیسانس مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی،

– فوق ليسانس حسابداری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،

-دانشجوی دوره ACCA انگلستان.

عضو هیات مدیره

 محب ربانی

عضو هیات مدیره

 سوابق کار ی و  حرفه ای:

– از سال 1376 لغایت 1379 در یک شرکت تولیدی خصوصی به عنوان حسابدار،

– از سال 1380 لغایت 1381 در موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس،

– از سال 1381 لغایت 1388 در موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران، آخرین سمت سازمانی، سرپرست ارشد حسابرسی (پایه مدیر فنی)،

-حسابرس داخلی شرکتهای سهامی عام بورس اوراق بهادار،

– مشاور مالی و مالیاتی و همچنین ارائه خدمات مالی و حسابداری به چندین شرکت مختلف پیمانکاری، تولیدی و خدماتی.

تحصيلات:

–  ليسانس حسابداری

عناوین حرفه ای:

– حسابدار مستقل(شماره عضویت 4561/1)،

–  عضو انجمن حسابداران خبره ايران،

–  کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی،

–  عضو انجمن حسابداری ایران،

–  سرپرست ارشد حسابرسی (پایه مدیرفنی)،

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

رضا شیروانی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

تحصيلات:

– دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران

– فوق ليسانس حسابداری از دانشگاه تهران– سال 1393

-لیسانس حسابداری – سال 1374

عناوین حرفه ای:

 – حسابدار مستقل (2893/1)،

 – عضو انجمن حسابداران خبره ایران،

 – مدیر فنی حسابرسی،

  کارشناس رسمی در رشته حسابداری و حسابرسی،

 – عضو کانون کارشناسان رسمی استان تهران،

– مشاور رسمی مالیاتی،

-عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران،

 – عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران،

 – عضو انجمن حسابداری ایران،

– عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران.

– عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران.

 سوابق کار ی و  حرفه ای:

– از مرداد ماه 1388 تاکنون در موسسه آریا نیک حساب، به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره.

–  از آبانماه 1377 لغایت تیرماه 1388(به مدت یازده سال) موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود – آخرین سمت “مدیر فنی حسابرسی”.

– از 1376 لغایت 1377(به مدت یکسال) شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت با سمت حسابرس.

– از سال 1372 لغایت 1376(به مدت چهار سال)، موسسه حسابداری و حسابرسی کیاپور به عنوان حسابرس.

– از سال 1371 لغایت 1372 (به مدت یکسال) در دفتر کارشناس رسمی در رشته حسابرسی و حسابداری.

– از سال 1381 لغایت 1382 مدیر مالی شرکت معادن ذغالسنگ کرمان،

– از سال 1383 لغایت 1384 مدیر مالی شرکت ذغالسنگ البرز غربی،

– ارائه خدمات حسابرسی مالی و مالیاتی، حسابداری، اصلاح حساب و مشاوره مالی و مالیاتی به صدها شرکت در زمینه های پیمانکاری، خدماتی، تولیدی و صنعتی، بازرگانی، مشاوره و… .

– مولف کتاب “فرهنگ حسابداری نوروش”

NEW METHOD ACCOUNTING DICTIONARY

فرهنگ انگلیسی به فارسی اصطلاحات حسابداری مالی و مدیریت همراه با پروفسور ایرج نوروش (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، چاپ اول 1377 چاپ هشتم 1394 (انتشارات ایمان/ صفار تهران).

 سوابق کار ی و  حرفه ای:

– از مرداد ماه 1388 تاکنون در موسسه آریا نیک حساب، به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره.

–  از آبانماه 1377 لغایت تیرماه 1388(به مدت یازده سال) موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود – آخرین سمت “مدیر فنی حسابرسی”.

– از 1376 لغایت 1377(به مدت یکسال) شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت با سمت حسابرس،

– از سال 1381 لغایت 1382 مدیر مالی شرکت معادن ذغالسنگ کرمان،

– از سال 1383 لغایت 1384 مدیر مالی شرکت ذغالسنگ البرز غربی،

– از سال 1372 لغایت 1376(به مدت چهار سال)، موسسه حسابداری و حسابرسی کیاپور به عنوان حسابرس.

– از سال 1371 لغایت 1372 (به مدت یکسال) در دفتر کارشناس رسمی در رشته حسابرسی و حسابداری.

– ارائه خدمات حسابرسی مالی و مالیاتی، حسابداری، اصلاح حساب و مشاوره مالی و مالیاتی به صدها شرکت در زمینه های پیمانکاری، خدماتی، تولیدی و صنعتی، بازرگانی، مشاوره و… .

– مولف کتاب “فرهنگ حسابداری نوروش

NEW METHOD ACCOUNTING DICTIONARY

فرهنگ انگلیسی به فارسی اصطلاحات حسابداری مالی و مدیریت همراه با پروفسور ایرج نوروش (استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، چاپ اول 1377 چاپ هشتم 1394 (انتشارات ایمان/ صفار تهران).

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab