آدرس و شماره تماس کلیه ادارات امور مالیاتی و ارزش افزوده شهر و استان تهران

در

شماره تلفن اداره امور مالیاتی

آدرس و شماره تماس کلیه ادارات امور مالیاتی و ارزش افزوده شهر تهران

الف) ادارات کل امور مالیاتی مرکز شهر تهران

 • ساختمان اداره امور مالیاتی مرکزی شهر تهران

آدرس: خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان سرو، شماره ۶۰  تلفن: ۸۸۱۹۷۹۶۰ کد پستی: ۱۹۶۸۴۴۱۱۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی ظهیر الاسلام

آدرس: خیابان ظهیر الاسلام، شماره ۲۸۹  تلفن: ۷۷۶۲۱۲۱۷  کد پستی: ۱۱۴۷۹۴۳۴۱۳

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی شیرودی

آدرس: خیابان مفتح، خیابان ورزنده، کوی سلماس، شماره ۹  تلفن: ۸۸۸۴۰۸۵۶  ‌کد پستی: ۱۵۷۳۶۳۳۶۵۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی مفتح

آدرس: خیابان مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی (جنب پارکینگ همگانی مصلی امام خمینی) شماره ۲۵ کد پستی: ۱۵۷۶۶۴۷۳۱۳

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی بوشهر

آدرس: خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیر طوسی، شماره ۲۵۷  تلفن: ۷۷۶۸۴۳۷۶ کدپستی: ۱۶۱۱۶۸۳۵۱۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی ایرانشهر

آدرس: خیابان ایرانشهر، کوی  شهید رضا ملکیان، شماره ۳۴  تلفن:  ۸۸۳۲۰۵۱۹  کد پستی: ۱۵۸۴۷۵۳۸۱۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی شیخ هادی

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان جمهوری، خیابان شیخ هادی، شماره ۲۲۳ تلفن: ۶۶۷۰۲۳۴۵  کد پستی: ۱۱۳۹۷۳۳۳۱۶

 

 • اداره کل مرکز تهران

آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش گلریز، شماره ۹۱  تلفن: ۸۸۳۸۱۵۰۰ کد پستی: ۱۶۸۹۶۱۴۶۳۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی سپند جنوبی

آدرس: خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند غربی، ساختمان جنوبی، شماره ۱۴  تلفن: ۸۸۸۹۴۱۶۵  کد پستی: ۱۵۹۸۹۹۵۵۱۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی سپند شمالی

آدرس: خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند غربی، ساختمان شمالی، شماره ۳۵  تلفن: ۸۸۸۹۴۱۶۲  کد پستی: ۱۵۹۸۸۱۷۳۱۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی اشخاص حقوقی

آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان دهم، شماره ۱۴ تلفن: ۸۸۵۴۱۳۸۱ کد پستی: ۱۵۸۵۳۶۹۳

 

 • هیات های حل اختلاف مالیاتی

آدرس:  خیابان شهید مطهری، مقابل خیابان سنایی،  شماره ۲۶۹ تلفن: ۸۸۷۱۵۷۱۷ کد پستی: ۱۵۸۶۷۱۶۸۱۳

 

ب) ادارات کل امور مالیاتی شمال شهر تهران

 

 • اداره ارزش افزوده

آدرس: خیابان بخارست، کوی دهم، شماره ۹  تلفن: ۸۸۷۵۰۴۷۵  کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۷۴۱۱

 

 • اداره شهدای هفت تیر (جهت ارث و اشخاص حقیقی)

آدرس: بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر،  شماره ۱۳۵ تلفن: ۲۲۲۷۶۷۸۷ کد پستی: ۱۹۱۱۱۶۱۸۵۱۸

 

 • اداره کل شمال تهران (هیات های حل اختلاف مالیاتی)

آدرس: بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، شماره ۱۵۳  تلفن:  ۲۲۹۲۲۲۷۰ کد پستی:  ۱۹۱۱۷۹۳۵۷۸

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی شهدای گمنام (اشخاص حقوقی)

آدرس: بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، شماره ۱۵۱ تلفن: ۲۲۲۶۹۰۲۰  کد پستی: ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی هشتم شهریور (اشخاص حقیقی و وصول و اجرا مالیاتی)

آدرس: بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، کوی دوم، شماره ۴  تلفن: ۲۲۹۲۱۰۲۱ کد پستی: ۱۳۱۸۸۳۸۶۴۱

 

پ) ادارات کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی بعثت مرکزی

آدرس: اتوبان بعثت، پشت ترمینال جنوب، خیابان خزانه بخارایی، جنب مسجد قدس، تلفن: ۵۵۳۳۷۰۲۲ کد پستی: ۱۱۸۸۷۱۹۴۶۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی شکوفه

آدرس: خیابان پیروزی، خیابان  شکوفه، نبش خیابان سیرجان، شماره ۶۳  تلفن: ۳۳۷۹۸۷۲۳ کد پستی:  ۱۷۱۹۸۸۳۱۱۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی خط آهن

آدرس:  شهر ری، خیابان شهید غیوری، خیابان فداییان اسلام،  پایین تر از پل سیمان، چهار راه خط آهن، شماره ۱۴۱ تلفن: ۳۳۷۶۱۷۵۴ کد پستی:  ۱۷۵۷۸۱۵۷۶۶

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی نواب

آدرس: بزرگراه نواب، نبش بریانک شرقی (چهار راه رضایی سابق) تلفن: ۵۵۴۳۱۲۳۴  کد پستی: ۱۳۳۱۹۶۴۳۹۴

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی میدان نماز ۱

آدرس:  میدان نماز، خیابان نگارستان اول شرقی، شماره ۳۶، ساختمان شماره ۱ تلفن: ۳۶۶۵۲۴۹۴ کد پستی: ۳۷۶۷۱۹۴۱۳۶

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی میدان نماز ۲

آدرس: میدان نماز، خیابان نگارستان اول شرقی، ساختمان شماره ۲ تلفن: ۳۶۶۵۲۴۹۴ کد پستی: ۱۸۴۶۶۸۴۵۶۶

 

ت) ادارات امور مالیاتی شرق شهر تهران

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی هروی

آدرس: شمس آباد، خیابان موسوی، میدان هروی، ضلع شمالی شرقی، شماره ۱۰۰ تلفن: ۲۲۹۴۰۷۴۰ کد پستی: ۱۶۶۷۸۱۸۶۶۴

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی جشنواره

آدرس: خیابان فرجام: خیابان جشنواره، بلوار ناهیدی، نبش  خیابان نقدی، جنب  فرهنگسرای اشراق، شماره  ۲۱  تلفن: ۷۷۳۲۸۴۶۱ کد پستی: ۱۶۵۷۶۱۶۸۷۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی بلال جبشی 

آدرس: خیابان تهران نو، نرسیده به پل خاقانی، نبش خیابان بلال جبشی، شماره ۳  تلفن: ۷۷۴۱۹۹۳۱ کد پستی: ۱۷۴۴۶۶۳۶۷۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی سبلان

آدرس: خیابان مدنی، چهار راه سبلان، کوی محمدیانی، شماره ۱ تلفن: ۷۷۵۸۳۳۳۱ کد پستی: ۱۶۴۱۶۸۱۶۸۱

 

 • اداره کل امور مالیاتی شرق تهران

آدرس: میدان رسالت: اول خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان کمند، تلفن: ۷۷۸۹۳۳۷۱  کد پستی: ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی جویبار

آدرس: نارمک، خیابان آیت، نرسیده به چهار راه تلفن خانه، نبش خیابان شهید چنگیز دلاور، شماره ۲۶۹ تلفن: ۷۷۹۵۷۱۳۴  کد پستی: ۱۶۴۷۶۱۳۸۸۶

 

ث) ادارات امور مالیاتی غرب تهران

 

 • اداره کل مالیاتی غرب تهران

آدرس: خیابان آزادی، بعد از استان معین، خیابان دکتر  هوشیار، کوی مازیار، شماره ۶۹ تلفن: ۶۶۰۲۴۴۲۰  کد پستی: ۱۳۴۴۱۸۹۱۱۴۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی سپهر

آدرس: خیابان ستارخان، نرسیده به برق آلستوم، خیابان سپهر، برج سپهر، کوی شهید رحیمی اصل، تلفن: ۴۴۲۸۱۲۹۰ کد پستی: ۱۴۵۴۸۱۷۳۳۶

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی مترو

آدرس: جنب ایستگاه مترو صادقیه، شماره ۴  تلفن: ۴۴۹۵۲۱۸۴  کد پستی: ۱۴۸۱۶۴۷۴۶۳

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی درختی

آدرس: شهرک  غرب،  بلوار دادمان،  بلوار درختی، آخرین کوی سمت چپ، جنب اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی، شماره ۹ تلفن: ۲۲۳۶۴۳۸۳ کد پستی: ۱۹۸۱۶۱۶۹۸۱

 

 • اداره کل امور مالیاتی شمیرانات استان تهران

آدرس: میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و پنجم تلفن: ۸۸۱۹۲۸۲۱/  کدپستی: ۱۵۱۷۹۷۴۴۷۱۱

 

ج) ادارات وصول و اجرا

 

 • اداره کل وصول و اجرا

آدرس: خیابان ولی عصر، جنب پارک ساعی، اول خیابان ۳۲ و کوی جهانتاب، شماره ۱ تلفن:  ۸۸۷۷۱۴۳۷ کد پستی:  ۱۵۱۶۷۱۵۳۱۵

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا نفت

آدرس: بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، کوی دوم، شماره ۴ تلفن: ۲۲۹۲۱۰۲۲ کد پستی: ۱۹۱۸۹۷۳۵۴۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا مطهری

آدرس: خیابان مطهری، بعد از تقاطع میرزای شیرازی،  روبروی خیابان سنایی، شماره ۲۶۹، ساختمان اداره کل هیات های حل اختلاف شهر تهران تلفن: ۸۸۱۰۷۴۵۱ کد پستی:  ۱۵۸۶۷۱۷۷۱۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا ارزش افزوده ۱

آدرس: خیابان کارگر، خیابان آذربایجان، خیابان سلیمانیه جنوبی، شماره ۱۷ تلفن: ۶۶۹۳۹۳۶۲

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا ارزش افزده شهید دادمان

آدرس: شهرک غرب، ضلع جنوبی خیابان دادمان، شماره ۸۶  تلفن: ۸۸۵۷۹۲۰۴ کد پستی: ۱۴۶۷۸۸۷۷۱۳

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا ارزش افزوده مطهری

آدرس: مطهری، بعد از مفتح، ضلع جنوبی، نرسیده به سلیمان خاطر، شماره ۱۷۰ تلفن: ۸۸۳۱۴۱۰۰ کد پستی: ۱۵۷۵۹۴۴۴۳۱

 

 • ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا ارزش افزوده ولیعصر

آدرس: خیابان ولی عصر، نبش خیابان آذربایجان، شماره ۱۰۷۸  تلفن: ۶۶۳۸۷۱۴۴  کد پستی:  ۱۳۱۶۷۵۶۱۶۸
 • اداره وصول و اجرا مالیات تهران

آدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، کوی اشراقی، شماره ۱۴ تلفن: ۸۸۵۱۴۳۳۳

 

چ) ادارات مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

 

 • اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شرق تهران

آدرس: خیابان شهید آیت الله مدنی، کوی محمدیانی، شماره ۱، چهار راه سبلان، بلوک Aتلفن: ۷۷۵۸۷۱۷۵ کد پستی: ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱

 

 • اداره کل مالیات بر ارزش افزوده جنوب تهران

آدرس: خیابان نواب، تقاطع خیابان امام خمینی، پشت ساختمان بانک شهر تلفن: ۶۶۳۸۷۱۴۴ کدپستی: ۱۳۴۶۹۱۴۶۱۱

 

 • اداره کل مالیات بر ارزش افزده مرکز تهران

آدرس: خیابان استاد نجات الهی، نبش  کوی  محمدی، طبقه همکف تلفن: ۸۸۹۳۴۰۷۸ کد پستی: ۱۵۹۹۹۵۳۶۱۱

 

 • اداره مالیات بر ارزش افزوده غرب تهران

آدرس: جنت آباد جنوبی، میدان چهار باغ، چهار باغ شرقی، نبش شانزده متری دوم جنوبی، شماره ۷۸ تلفن: ۴۴۴۸۵۱۰۸ کد پستی: ۱۴۶۵۷۵۴۴۶۱

 

 • اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده استان تهران

آدرس: میدان ونک، چهار راه جهان کودک، خیابان نلسون ماندلا، جنب بانک ملی، شماره ۲۹  تلفن: ۸۸۲۰۶۰۴۰ کد پستی: ۱۵۱۸۷۳۳۱۱۵

 

 • اداره ارزش افزوده شماره ۲

آدرس: خیابان ظفر، خیابان گوی آبادی،  خیابان شهید محمد دلیریف نبش کوچه افشین تلفن: ۲۲۶۰۲۵۷۸

 

ح) حل اختلاف مالیاتی شرکت های استان تهران

 

 • اداره هیات های حل اختلاف مالیاتی شرکت های استان تهران

آدرس: خیابان ظفر، بعد از بانک پارسیان، شماره ۷۶

 

آدرس و شماره تماس کلیه ادارات امور مالیاتی و ارزش افزوده شهرستانهای استان تهران

 

 • اداره کل امور مالیاتی لواسانات

آدرس: جاده کمربندی، روبروی مجموعه ورزشی شهدای لواسانات، خیابان پرواز تلفن: ۲۶۵۶۶۴۴۶  کد پستی: ۳۳۴۱۶۶۹۱۴۵

 

 • اداره کل امور مالیاتی فشم

آدرس: بلوار امام خمینی، روبروی بانک تجارت، شماره ۹۹۸، ساختمان اداری تلفن: ۲۶۵۰۴۶۱۰  کد پستی: ۳۳۴۵۱۱۸۷۹۱

اداره امور مالیاتی شرق استان تهران

آدرس: رودهن، خیابان امام بوستان یازدهم، جنب شهرداری تلفن: ۷۶۵۱۳۸۰۰  کد پستی: ۳۹۷۳۱۳۹۱۱۱

 

 • اداره امور مالیاتی بومهن

آدرس: بومهن، خیابان محراب، جنب آتش نشانی تلفن: ۷۶۲۳۶۶۵۷  کد پستی: ۱۶۵۶۱۹۸۵۵۶

 

 • اداره امور مالیاتی دماوند

آدرس: بلوار غربی، خیابان امام خمینی، کوی دارایی تلفن: ۷۶۳۲۷۷۷۷  کد پستی: ۳۹۷۱۸۱۵۱۵۱

 

 • اداره امور مالیاتی پردیس

آدرس: فاز ۴، شهر جدید پردیس تلفن: ۷۶۲۹۳۱۷۱  کد پستی: ۱۶۵۸۱۷۹۹۵۴

 

 • اداره امور مالیاتی فیروزکوه

آدرس: خیابان پاسداران، خیابان پلیس جنب نیروی انتظامی تلفن: ۷۶۴۰۳۷۵۹  کد پستی: ۳۹۸۱۶۴۵۸۶۳

 

اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

آدرس: شهر ری، نرسیده به میدان شهرداری، انتهای کوه رفاه تلفن: ۵۵۹۶۲۹۹۲  کد پستی: ۱۸۴۳۷۱۳۸۳۱

 

 • اداره امور مالیاتی شهرستان پاکدشت

آدرس: مجتمع ادارات، روبروی اداره ثبت و اسناد تلفن: ۳۶۰۱۷۶۱۰  کد پستی: ۳۳۹۱۴۳۳۴۹۷

 

 • اداره امور مالیاتی قرچک

آدرس: میدان کلانتری، بلوار دانشگاه پیام نور، جنب کمیته امداد  تلفن: ۳۶۱۲۲۵۵۸  کد پستی: ۳۳۷۱۸۱۳۳۴۴

 

 • اداره امور مالیاتی اسلامشهر

آدرس: خیابان نواب صفوی، جنب اداره گاز  تلفن: ۵۶۱۲۶۶۵۵  کد پستی: ۳۳۱۴۹۴۴۶۸۸

 

 • اداره امور مالیاتی ورامین

آدرس: خیابان شهید بهشتی، مجتمع ادارات جنب بانک ملی  تلفن: ۳۶۲۴۴۰۵۹  کد پستی: ۳۳۸۱۷۱۳۱۵۷

 

 • اداره امور مالیاتی پیشوا

آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان کارگر، جنب تربیت معلم تلفن: ۳۶۷۲۳۱۹۱  کد پستی: ۳۳۸۱۷۱۳۱۵۷

 

 • اداره امور مالیاتی چهار دانگه

آدرس: چهار دانگه، جاده ساوه، انتهای شهرک مطهری، خیابان شهید جان زمینی، انتهای خیابان شماره ۲۰ تلفن: ۵۵۲۶۵۲۵۲ کد پستی: ۳۳۱۹۹۴۸۸۵۳

 

 • اداره امور مالیاتی حسن آباد فشافویه

آدرس: حسن آباد، فشافویه، کنارگذر، جنب آتش نشانی، کد پستی: ۱۸۳۵۱۱۸۴۱۶

 

 • اداره امور مالیاتی غرب استان تهران

آدرس: شهریار، شهرک اداری اندیشه، جنب دادگستری تلفن: ۶۵۲۲۵۰۵۲  کدپستی: ۳۳۵۱۷۹۳۵۵۷

 

 • اداره امور مالیاتی رباط کریم

آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان شورا  تلفن: ۵۶۴۲۱۳۹۰  کد پستی: ۳۷۶۱۹۵۳۵۵۸

 

 • اداره امور مالیاتی شهرقدس

آدرس: خیابان شهر قدس، ابتدای خیابان چمن، تلفن: ۴۶۸۰۳۰۹۹  کد پستی: ۳۷۵۴۱۱۳۳۱۷

 

 • اداره امور مالیاتی شهرستان بهارستان

آدرس: بهارستان، خیابان اصلی، گلستان فلکه دوم جنب دادگستری تلفن: ۵۶۳۱۲۵۵۱  کد پستی: ۳۷۵۹۱۵۱۱۹۳

 

 • اداره امور مالیاتی ملارد 

آدرس: ملارد، مارلیک، خیابان دکتر حسابی، بلوار آرش، جنب پارک تلفن: ۶۵۱۴۰۲۹۸  کدپستی: ۳۱۷۶۱۷۷۶۵۳
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

موضوعات مالیاتی

آدرس ادارات امور مالیاتیآدرس اداره امور مالیاتیآدرس اداره مالیات بر ارزش افزودهآدرس و شماره تماس کلیه ادارات امور مالیاتی و ارزش افزوده شهر تهرانتلفن اداره امور مالیاتی تهرانتلفن اداره امور مالیاتی جنوب تهرانتلفن اداره امور مالیاتی شرق تهرانتلفن اداره امور مالیاتی شمال تهرانتلفن اداره امور مالیاتی شهرستانتلفن اداره امور مالیاتی غرب تهرانتلفن اداره مالیات بر ارزش افزودهتلفن کلیه ادارات امور مالیاتیشماره تلفن ادارات امور مالیاتیشماره تماس اداره امور مالیاتینشانی و تلفن اداره امور مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab