دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه

در

دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش بازرس قانوني
در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه

 

مقدمه
1 -هدف اين دستورالعمل، ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و ارائه گـزارش بـازرس قـانوني در مـورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سـرما يه اسـت كـه شـامل دو بخـش رسيدگي به گزارشهاي توجيهي حاوي اطلاعـات مـالي آتـي بـر مبنـاي بخـش 340 اسـتانداردهاي حسابرسي (به شرح بندهاي 2 الي 17 (و ساير گزارشهاي توجيهي ( به شرح بنـدهاي 18 الـي 22 )مي باشد. لازم به يادآوري است چنانچه در عمل به موضوعاتي برخورد شود كه در اين دسـتورالعمل پيش بيني نشده است، موارد بايد به كارگروه فني و استانداردهاي جامعه حـسابداران رسـمي ايـران منعكس شود.

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

موضوعات حسابرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab