سوال و جوابهای رایج- اروتز و پروتز

در

“کمک هزینه اروتز و پروتز”

 

اروتز و پروتز به چه وسایلی گفته می شود ؟

وسایل کمک پزشکی(پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت و یا جبران نقص عضو جسمانی یا  تقویت یکی از حواس به کار می روند.

هزینه اروتزو پروتزبه چه کسانی پرداخت می شود ؟

١– بیمه شدگان اجباری و خانواده تحت تکفل آنان.

٢ – مستمری بگیران و خانواده تحت تکفل آنان.

٣ – مقرری بگیران بیکاری و خانواده تحت تکفل آنان.

٤ – بیمه شدگان اختیاری و خانواده تحت تکفل آنان(از١/٨/٨٥).

چه مدارکی برای دریافت هزینه اروتز و پروتز لازم است ؟

١-گواهی پزشک متخصص (مرتبط با نوع تجویز پروتز و اروتز).

٢- فاکتور خرید.

چه مراحل اداری برای دریافت هزینه اروتز و پروتز باید طی شود؟

١- تحویل مدارک و مستندات مربوط به تهیه اروتز و پروتز (تجویز پزشک معالج + فاکتور خرید)

٢- تأئید مراجع پزشکی سازمان

٣- واریز مبلغ تعرفه مربوطه به حساب بیمه شده اصلی.

هزینه های اروتز و پروتز هرچند وقت یک بار و به چه صورت قابل پرداخت است؟

شرح

دوره تمدید

شیشه عینک طبی

هر دو سال یکبار

کنتاکت لنز

هر ده سال یکبار

سمعک

هر ده سال یکبار

ویلچر

هر ٧ سال یکبار

چشم مصنوعی

هر پنج سال یکبار

دست و پای مصنوعی

هر٥ سال یکبار

کفش طبی کلاب فوت

هر دو سال یکبار

کلیه وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز) صرفاً برای یکبار قابل پرداخت بوده بجز موارد ذیل که با رعایت دوره تمدید بلامانع می باشد.

لازم به ذکر است به منظور مساعدت با مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی ، هزینه عینک طبی (شیشه و فریم) صرفاً بابت یکی از انواع عینک (دوربین، نزدیک بین و آستیکمات) و همچنین پروتز یک دست دندان مصنوعی در صورتیکه از تاریخ آخرین پرداخت هزینه پروتز مزبور به آنان حداقل ده سال گذشته باشد ، حداکثر برای یکبار دیگر با رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود.

١- آیا استفاده از عینک و خرید لنز عینک با تجویز پزشک مشمول خدمات تامین اجتماعی میشود ؟ اگر بله ؟ به چه صورت ؟ مراحل پیگیری و دریافت از طریق بیمه چگونه است ؟

پاسخ : در صورت تجویز پزشک معالج برای استفاده از پروتز عینک یا لنز مقتضی است با همراه داشتن نسخه تجویز،فاکتور خرید ودفترچه بیمه به  شعبه مربوطه مراجعه تا پس از بررسی و احراز شرایط زمینه پرداخت هزینه پروتز موردنظر فراهم گردد.

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

تامین اجتماعی و قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab