شرکت سهامی خاص

تبدیل شرکت های تجاری به یکدیگر

در آبان 5, 1399 تبدیل شرکت های تجاری به یکدیگر در این مقاله جدیدترین دستورالعمل تبدیل شرکت های تجاری با یکدیگر که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است ارائه می شود. ثبت تبدیل شرکت ها از جمله تغییراتی است که ممکن است برای بسیاری از شرکت ها ایجاد شود. در اجرای ماده 36 الحاقی به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب ... ادامه مطلب
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
بستن
شماره های تماس

Aria Nik Hesab